Instrumenten
Ensembles
Opera
Componisten
Performers

Bladmuziek $2.00

Oorspronkelijk

Calm the Tempests of My Heart. Elizabeth Alexander. A Cappella sheet music. Beginning.

Vertaling

Rustig de Tempests van Mijn Hart. Elizabeth Alexander. A Cappella bladmuziek. Begin.

Oorspronkelijk

Calm the Tempests of My Heart. An invocation asking for peace within one's own heart. Composed by Elizabeth Alexander. For 2, 3, or 4-part chorus a cappella. Anthems, Chorale, Sacred, Christian, Classical. Easy. Choral Score. Duration 2 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-114-00. Danish philosopher and theologian Soren Kirkegaard suffered from melancholy â“ now known as depression â“ for most of his life. Â So it is not surprising that many his writings focused on what he called "inwardness," a realm completely separate from one's outward demeanor or actions. Â His unceasing search for authenticity in his faith and stillness in his heart is reflected in this chorale's elegant simplicity. Technical notes. Composed to be easily adapted to the vocal forces as hand, this publication includes 2, 3, and 4-part voicings of varying difficulties, suitable for treble, bass or mixed choir, or for congregational singing. It may be repeated as desired in worship settings or processionals. Composer's note. This song was inspired by both spiritual and practical needs. Conductor Joyce Harding was looking for a meditative choral response which could be sung at all of her church services during Lent â“ but the composition of the choir was apt to change week to week, depending on members' availability. For this reason, Calm the Tempests of My Heart was conceived with performance flexibility in mind. I crafted 2-part, 3-part, and 4-part voicings, so that it could be sung by a variety of high voice, low voice and mixed voice ensembles. Far from a rote exercise in arranging, this project gave me the chance to fashion a different character for each voicing, revealing different facets of Kierkegaard's timeless prayer. Commissioned by American Composers Forum's Faith Partners Program. Themes. Brokenness, Faith & Doubt, Grief & Loss, Peace.

Vertaling

Rustig de Tempests van Mijn Hart. Een aanroeping te vragen voor vrede in het eigen hart. Samengesteld door Elizabeth Alexander. Voor 2, 3 of 4-delige koor a cappella. Anthems, Chorale, Sacred, Christian, Klassieke. Gemakkelijk. Choral Score. Duur 2 minuten. Gepubliceerd door Seafarer Press. SF.SEA-114-00. Deense filosoof en theoloog Soren Kirkegaard leed aan melancholie â nu bekend als depressie A voor het grootste deel van zijn leven. Â Het is dus niet verwonderlijk dat veel van zijn geschriften gericht op wat hij noemde innerlijkheid, een rijk volledig los van iemands uiterlijke gedrag of acties. Â Zijn niet aflatende zoektocht naar authenticiteit in zijn geloof en stilte in zijn hart wordt weerspiegeld in elegante eenvoud van deze koraal. Technische toelichting. Samengesteld te gemakkelijk worden aangepast aan de vocale krachten als de hand, deze publicatie omvat 2, 3, en 4-delige voicings van verschillende moeilijkheidsgraden, geschikt voor hoge tonen, bas of gemengd koor, of voor de gemeentezang. Het kan worden herhaald als gewenst in aanbidding instellingen of processionals. Composer's note. Dit nummer is geïnspireerd door zowel de geestelijke en praktische behoeften. Dirigent Joyce Harding was op zoek naar een meditatieve koor reactie die kunnen worden gezongen op al haar kerkdiensten tijdens een Lent , maar de samenstelling van het koor was geneigd tot week te veranderen tot week, afhankelijk van de beschikbaarheid van de leden. Om deze reden, Kalmeer de Tempests of My Heart werd bedacht met de prestaties flexibiliteit in het achterhoofd. I vervaardigde 2-part, 3-part en 4-part voicings, zodat het kon worden gezongen door verschillende hoge stem, zacht en gemengde voice ensembles. Verre van een rote oefening in het regelen van dit project gaf me de kans om een ​​ander karakter voor elk uiten mode, onthullen verschillende facetten van tijdloze gebed Kierkegaards. In opdracht van American Composers Forum Faith Partners Program. Thema's. Gebrokenheid, Faith.