Instrumenten
Ensembles
Genres
Componisten
Performers

Bladmuziek $24.99

Oorspronkelijk

Anthology Of Sacred Song - Volume 1 - Soprano. Max Spicker. Voice sheet music. Piano sheet music. Intermediate.

Vertaling

Anthology Of Sacred Song - Volume 1 - Soprano. Max Spicker. Voice bladmuziek. Piano bladmuziek. Tussenliggend.

Oorspronkelijk

Anthology Of Sacred Song - Volume 1 - Soprano. Soprano. Arranged by Max Spicker. For Piano, Vocal. Vocal Collection. Vocal Standards and Sacred. Difficulty. medium. Songbook. two copies needed for performance. Vocal melody, piano accompaniment and lyrics. 198 pages. G. Schirmer #ED522. Published by G. Schirmer. HL.50325780. ISBN 1458426335. With vocal melody, piano accompaniment and lyrics. Vocal Standards and Sacred. 9x12 inches. Contents. Bach. My heart ever faithful. Sighing, weeping, sorrow, need – Beethoven. What sorrow pierceth the righteous David's heart. Praise ye Jehovah's goodness – Benedict. I mourn as a dove – Blumner. Unfaithful heart. Thou sittest on Thy judgment-seat – Costa. Open unto me the gates of righteousness. I will extol Thee, O Lord. – Cowen. O peaceful night. Say, what dost thou bear in the secret deep. – Gaul. These are they, which came out of great tribulation. Sun of my soul, Thou Saviour dear – Handel. Rejoice greatly, O daughter of Zion. How beautiful are the feet. Come unto Him, all ye that labor. I know that my Redemmer liveth. Subtle Love, with fancy viewing. My father. Ah. me-thinks I see. Ye sacred priests. Farewell, ye limpid springs and floods. Oh. had I Jubal's lyre. Pious orgies, pious airs. The soft complaining flute. Let the bright Seraphim. I know the pangs that cleave the bleeding heart. Beneath the cypress' gloomy shade – Haydn. And God said, Let the earth bring forth grass. With verdure clad the fields appear. And God said, Let the waters bring forth abundantly. On mighty pens uplifted soars. O welcome now, ye groves and bowr's. O how pleasing to the senses – Hiller. Hail, David, our deliv'rer. They fled, the gloomy powers – Lange. How beautiful are Thy dwellings, O Lord – Massenet. 'Tis in vain that I seek a retreat. 'Twas even here those words were spoken – Mendelssohn. Hear Ye, Israel. Hear what the Lord speaketh. Jerusalem. Jerusalem. Thou that killest the prophets – Mercadante. Thousands of sins oppress me – Molique. I will extol Thee, my God – Parry. I will sing unto the Lord a new song – Pugno. Yea, mystery supreme by the tomb is concealed. Thou, to Whom Galilee kneeleth – Reinthaler. Why art thou cast down, O my soul. – Rubinstein. Tho' all triumphant the heav'nly powers – Spohr. Hast Thou for me a look, a thought. When this scene of trouble closes – Sullivan. My Redeemer and my Lord. Where have they laid Him. Lord, why hidest Thou Thy face. – C.M. von Weber. Yet not alone of labor comes our plenty. Then does mem'ry turn to days. The gracious Father hears us when we call. Once more we see the good by God provided. I Know Redeemer Liveth. Jerusalem Thou Killest Prophets. Let The Bright Seraphim. My Heart Ever Faithful. Sun Of My Soul Thou Savior. Oh. Had I Jubal's Lyre. How Beautiful Are Feet. Rejoice Greatly Daughter. I Will Extol Thee, My God. Subtle Love,With Fancy Viewing. When This Scene Of Trouble Closes. With Verdure Clad The Fields Appear. On Mighty Pens Uplifted Soars. Thou Sittest On Thy Judgement-Seat. I Will Extol Thee, Oh Lord. Hear Ye Israel. Praise Ye Jehovah's Goodness. My Redeemer & My Lord. Then Does Mem'ry Turn. Once More We See The Good. Weber. My Father. ah. methinks. These Are They Which Came. Farewell, Ye Limpid Springs. Pious Orgies,Pious Airs. I Will Sing Unto The Lord. Lord,Why Hidest Thou Thy Face. Twas Even Here Those Words Were Spoken. Come Unto Him. How Beautiful Are Thy Dwellings. Sighing,Weeping,Sorrow. Soft Complaining Flute. Tho'all Triumphant. Thou,To Whom Galilee Kneel. They Fled,The Gloomy Powers. O How Pleasing Ye Groves. Thousands Of Sins Oppress Me. Say,What Dost Thou Bear. I Mourn As A Dove. Beneath The Cypress'.

Vertaling

Anthology Of Sacred Song - Volume 1 - Soprano. Sopraan. Georganiseerd door Max Spicker. Voor piano, zang. Vocal Collection. Vocal Normen en Sacred. Moeilijkheid. medium. Zangboek. twee exemplaren die nodig zijn voor de uitvoering. Zanglijn, pianobegeleiding en teksten. 198 pagina's. Г. Ширмер. Gepubliceerd door G. Schirmer. HL.50325780. ISBN 1458426335. Met vocale melodie, pianobegeleiding en teksten. Vocal Normen en Sacred. 9x12 inch. Inhoud. Beek. Mijn hart ooit trouw. Zuchten, huilen, verdriet, behoefte - Beethoven. Wat verdriet doordringt de rechtvaardige Davids hart. Looft Jehovah's goedheid - Benedictus. Ik rouwen als een duif - Blumner. Unfaithful hart. Gij zit, gij op Thy rechterstoel - Costa. Open mij de poorten der gerechtigheid. Ik zal U verhogen, o Heer. - Cowen. O rustige nacht. Zeg, wat doet gij te werpen in de geheime diepe. - Gaul. Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen;. Zon van mijn ziel, Gij Redder dear - Handel. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Hoe liefelijk zijn de voeten. Komt tot Hem, allen die vermoeid. Ik weet dat mijn Redemmer leeft. Subtiele Liefde, met fancy bekijken. Mijn vader. Ah. me-denkt dat ik zie. Ye heilige priesters. Vaarwel, gij heldere bronnen en overstromingen. Oh. had ik Jubal's lier. Vrome orgieën, vrome airs. De zachte klagen fluit. Laat de heldere Seraphim. Ik weet dat de weeën dat het bloeden hart klieven. Onder de cipres 'sombere schaduw - Haydn. En God zeide: Dat de aarde voortbrengen gras. Met groen bedekte de velden verschijnen. En God zeide: Dat de wateren voortbrengen overvloedig. Op machtige pennen vliegt opgeheven. O welkom nu gij, bosjes en bowr's. O, hoe aangenaam voor de zintuigen - Hiller. Hagel, David, onze deliv'rer. Zij vluchtten, de sombere machten - Lange. Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heer - Massenet. 'Tis tevergeefs dat ik zoek een retraite. 'Het was ook hier die woorden werden gesproken - Mendelssohn. Hoort, Israël. Hoor wat de Heer spreekt. Jeruzalem. Jeruzalem. Gij, die de profeten doodt - Mercadante. Duizenden zonden onderdrukken me - Molique. Ik zal U verhogen, mijn God - Parry. Ik zal zingen voor de Heer een nieuw lied - Pugno. Ja, mysterie supreme door het graf verborgen. Gij, aan Wie Galilea kneeleth - Reinthaler. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel. - Rubinstein. Tho 'al triomfantelijk de heav'nly bevoegdheden - Spohr. Hebt Gij voor mij een blik, een gedachte. Wanneer deze scène van problemen sluit - Sullivan. Mijn Verlosser en mijn Heer. Waar hebben zij Hem gelegd. Heer, waarom verbergt Gij Uw aangezicht. - C. M. door Weber. Maar niet alleen van de arbeid komt onze overvloed. Dan hoeft mem'ry wenden tot dagen. De genadige Vader ons hoort wanneer wij vragen. Eens te meer zien we de goede God aangeboden. Ik weet Verlosser leeft. Jeruzalem Gij doodt Profeten. Let The Bright Seraphim. My Heart Ever Faithful. Sun Of My Soul Thou Verlosser. Oh. Had ik Jubal's Lyre. Hoe liefelijk zijn Feet. Verheug u zeer Dochter. Ik zal U verhogen, mijn God. Subtiele Liefde, Met Fancy Viewing. Wanneer dit scenario Of Trouble Sluit. Met Verdure Clad De velden worden weergegeven. Op Mighty Pennen Uplifted Stijgt. Gij zit, gij On Thy Judgement-Seat. Ik zal U verhogen, O Heer. Hear Ye Israël. Praise Ye Jehovah's Goodness. Mijn Verlosser. Dan Does Mem'ry Turn. Once More We See The Good. Weber. Mijn Vader. ah. volgens mij. Deze zijn het, die Came. Afscheid, Ye Limpid Springs. Vrome Orgies, Vrome Airs. Ik zal den HEERE zingen. Heer, Waarom verbergt Gij Uw Gezicht. Het was ook hier die woorden werden gesproken. Kom tot Hem. Hoe liefelijk zijn Uw woningen. Zuchten, huilen, verdriet. Zachte Klagen Fluit. Tho'all Triumphant. Gij, naar Galilea Kniel wie. Zij vluchtten, de sombere Powers. O hoe aangenaam Ye Groves. Duizenden Sins Onderdruk Me. Zegt: Wat doet gij Bear. Ik Rouw als een duif. Beneath The Cypress '.