Instrumenten
Ensembles
Opera
Componisten
Performers

Bladmuziek $15.00

Oorspronkelijk

Beneath Night's Shadow. Reber Clark. B-Flat Trumpet sheet music. Horn sheet music. Grade 3.

Vertaling

Beneath Night's Shadow. Reber Clark. B-Vlakke trompet bladmuziek. Hoorn bladmuziek. Graad 3.

Oorspronkelijk

Beneath Night's Shadow composed by Reber Clark. 1955-. For concert band. Flute, Oboe, Bassoon, Bb Clarinet 1, Bb Clarinet 2, Bb Clarinet 3, Bb Bass Clarinet, Bb Contrabass Clarinet, Eb Alto Saxophone 1, Eb Alto Saxophone 2, Bb Tenor Saxophone, Eb Baritone Saxophone, Bb Trumpet 1, Bb Trumpet 2, Bb Trumpet 3, F Horn 1, F Horn 2,. Grade 3. Score only. Duration 5. 30. Published by C. Alan Publications. CN.17791. Based on a Lutheran hymn, "Beneath Night's Shadow" opens solemnly with solo passages for horn, flute, oboe and clarinet, builds to a glorious climax, then moves into several transformations of the theme. Clark perfectly captures the essence of the text in this lovely work for Grade 3 band. Beneath Night's Shadow was commissioned by The Concordia University Chicago University Band, Dr. Richard Fischer, director and The Elmhurst College Concert Bands, Professor Judith Grimes and Professor Ross Kellan, directors. It is dedicated to horn player Jerry Egan, a member of both bands. The work is based on the Lutheran evening hymn Now Rest Beneath Night's Shadow. Nun ruhen alle Walder - 'Now all forests rest-. , words by Paul Gerhardt, 1648, Cento. a hymn pieced together from the works of several authors. , in Praxis Pietatis Melica, 3rd edition, by Johann Cruger. The melody, O Welt, ish muss disch lassen. -O world, I must leave you-. , is 15th century German, circa 1490, adapted by Heinrich Isaac, 1539. The English translation of the hymn is a composite. Of six verses, I have selected the first three and the final one to set. Now rest beneath night's shadow The woodland, field and meadow, The world in slumber lies. But thou, my heart, awake thee. To prayer and song betake thee. Let praise to thy creator rise. The radiant sun hath vanished, His golden rays are banished By night, the foe of day. But Christ, the Sun of gladness, Dispelling all my sadness, Within my heart holds constant sway. The rule of day is over And shining jewels cover The heaven's boundless blue. Thus I shall shine in heaven, Where crowns of gold are given To all who faithful prove and true. My loved ones, rest securely, For God this night will surely From peril guard your heads. Sweet slumbers may He send you And bid his hosts attend you And through the night watch o-er your bed.

Vertaling

Onder Shadow Night's gecomponeerd door Reber Clark. 1955 -. Voor harmonieorkest. Fluit, hobo, fagot, Bb Klarinet 1, Bb Klarinet 2, Bb Klarinet 3, Bb basklarinet, Bb Contrabas Klarinet, Eb altsax 1, Eb Altsaxofoon 2, Bb tenor saxofoon, bariton saxofoon Eb, Bb Trompet 1, Bb Trompet 2, Bb Trompet 3, F Horn 1, F Horn 2,. Graad 3. Score alleen. Duur 5. 30. Gepubliceerd door C. Alan Publications. CN.17791. Op basis van een Lutherse hymne, "Beneath Night's Shadow" opent plechtig met solo-passages voor hoorn, fluit, hobo en klarinet, bouwt aan een glorieuze climax, beweegt zich dan in verschillende transformaties van het thema. Clark perfect de essentie van de tekst in dit mooie werk voor Grade 3-band. Beneath Night's Shadow is in opdracht van de Concordia University Chicago University Band, Dr Richard Fischer, directeur en The Elmhurst College Concert Band, Professor Judith Grimes en Professor Ross Kellan, bestuurders. Het is gewijd aan hoorn speler Jerry Egan, lid van beide bands. Het werk is gebaseerd op de Lutherse avond hymne Nu Rest Beneath Night's Shadow. Nun ruhen Alle Walder - 'Nu alle bossen rust-. , Woorden van Paul Gerhardt, 1648, Cento. een hymne samengevoegd uit de werken van verschillende auteurs. , In Praxis pietatis Melica, 3e editie, door Johann Cruger. De melodie, O Welt, ish muss disch lassen. -O wereld, ik moet je-laten. , Is de 15e eeuwse Duitse, circa 1490, aangepast door Heinrich Isaac, 1539. De vertaling in het Engels van de hymne is een samengestelde. Van zes verzen, heb ik de eerste drie en de laatste een in te stellen geselecteerde. Nu rusten onder de schaduw nacht De bos, veld en weide, De wereld in sluimer leugens. Maar gij, mijn hart, wakker thee. Tot gebed en zang begeven u. Laat lof aan uw Schepper stijgen. De stralende zon heeft verdween, Zijn gouden stralen worden verbannen 's Nachts, de vijand van de dag. Maar Christus, de Zon der blijdschap, wegnemen van al mijn verdriet, in mijn hart houdt constant slingeren. De regel van de dag voorbij is en de glimmende edelstenen dekken grenzeloze blauw De hemel. Zo zal ik schitteren in de hemel, waar gouden kronen worden gegeven aan allen die trouw bewijzen en waar. Mijn geliefden, de rest veilig, Want God deze avond zal zeker Van gevaar bewaak uw hoofd. Sweet sluimert moge Hij u sturen en het bod zijn gastheren wonen jou En door de nachtwacht o-er je bed.