Instrumenten
Ensembles
Genres
Componisten
Performers

Bladmuziek $95.00

Oorspronkelijk

Night. Robert W. Rumbelow. Grade 4.

Vertaling

Nacht. Robert W. Rumbelow. Graad 4.

Oorspronkelijk

Night composed by Robert W. Rumbelow. For concert band. Bandworks. Grade 4.5. Score and set of parts. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.WB229. This work is based on impressions evoked by the novel Night by 1986 Nobel Peace Prize winner, Elie Wiesel. The work is not a chronicle of the novel, but simply an expression based on select thoughts concerning the subject and composed with the intent on offering those who perform and hear the work another dimension through which to contemplate the atrocities of the Holocaust. The novel is an account of the Nazi death camp horror that turns a young Jewish boy. Wiesel. into an agonized witness to the death of his family, the death of his innocence, and the death of his God. Wiesel's accounts of concentration camps and death marches evoke a gray, ethereal, almost other-worldly tonal scheme which provided the genesis for the work. Movement I The Evening Air. 1941, sets a mood of eminent evil. A brief portion of the Kol Nidre, a prayer reserved exclusively for high holy days, is the text set to a simple and reverent original chant-melody. The excerpt of the text from the Kol Nidre should evoke a feeling of fasting or a meditative state. Both secular and sacred traditional Jewish music contain an altered dorian scale aspect and the trait of the augmented second. A motive from the traditional Hasidic hymn Avinu Malkenu III is quoted as a brief portion of this movement. The highlight of this traditional melody is the interval of the augmented second. The octatonic collection. used as the basis of composition in this work. contains many of the traditional features common to Jewish music. In fact, the interval of the augmented second is often renotated as a minor third. a defining feature of the octatonic collection. which is also the opening interval of Beethoven's Fifth Symphony. During World War II, Beethoven's motive represented a call for freedom and rallied the Allied forces throughout the war. Although this transformed augmented second appears from the beginning of the movement, it is highlighted towards the end. Movement II Faith of a Child, is comprised of an original chorale which complements a traditional chorale melody associated with the pure and simple hymn Hiney Ma Tov. The text. Hiney ma tov uma naim, Shevet a him gam yahad. The translation. How goodly it is and how pleasant for brethren to dwell together. This movement is representative of the traditional faith held by those around the young boy, and the thirst for religious enlightenment and faith. The spiritual relationships of the youth become critical in understanding the "night" which becomes his future. The key center of 'E' is retained from the first movement and refined as basically E minor. This represents the close relationship between the two movements on many levels. Movement III Darkness Descends. The Never Ending Night. The Loss of Faith. traces the descending darkness, all encompassing, which, in confusion, devours faith in the eternal Lord. The Sephardic hymn melody Adon Olam is briefly quoted as a representation of faith only to be quickly and completely devoured by darkness. the loss of faith. The text of Adon Olam is as follows. He is the eternal Lord, who reigned before any being had yet been created. when all was done according to His will, already then His name was King. And after all has ceased to be, still will He reign in solitary majesty. He was, He is, and He shall be in glory. And He is One. none other can compare to Him, or consort with Him. He is without beginning, without end. to Him belong power and dominion. And He is my God, my living Redeemer, my Rock in time of trouble and distress. He is my banner and my refuge, my benefactor when I call on Him. Into His hands I entrust my spirit, when I sleep and when I wake. and with my spirit, my body also. the Lord is with me, I will not fear. The melody to Adon Olam is stated within a musical texture that represents the "death marches" between concentration camps. With each "step" the faith is diminished and the darkness becomes more and more pronounced until all that is left is torture in a chaotic and meaningless world devoid of faith. The Allegro section of the work is representative of confusion. Trains, marches, the military machine, etc. are all part of the layered energy of this section. The ending is reminiscent of the first movement, but should seem rather empty and devoid of life. The ostinato figure in diminution is not resolved at the end of the work, just as the novel leaves the author's faith striped away and at an uncertain personal end.

Vertaling

Nacht gecomponeerd door Robert W. Rumbelow. Voor harmonieorkest. Bandworks. Grade 4.5. Score en set van onderdelen. Gepubliceerd door Neil A. Kjos Music Company. KJ.WB229. Dit werk is gebaseerd op indrukken opgeroepen door de roman Night van 1986 Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Elie Wiesel. Het werk is geen kroniek van de roman, maar gewoon een uitdrukking gebaseerd op bepaalde gedachten over het onderwerp en samengesteld met de bedoeling op het aanbieden van degenen die uit te voeren en te horen van het werk een andere dimensie waardoor men de gruwelen van de Holocaust overwegen. De roman is een verslag van het nazi-vernietigingskamp schrik dat een jonge Joodse jongen verandert. Wiesel. in een schrikwekkend getuige van de dood van zijn familie, de dood van zijn onschuld, en de dood van zijn God. Rekeningen van concentratiekampen en dodenmarsen Wiesel roepen een grijs, etherisch, bijna wereldvreemde tonale regeling die het ontstaan ​​voorzien voor het werk. Movement I The Evening Air. 1941, stelt een stemming van eminente kwaad. Een korte gedeelte van de Kol Nidre, een gebed exclusief voorbehouden voor hoge heilige dagen, is de tekst klaar om een ​​eenvoudige en eerbiedige originele zang-melodie. Het uittreksel van de tekst van de Kol Nidre moet een gevoel van vasten of een meditatieve staat te roepen. Zowel wereldlijke en geestelijke traditionele Joodse muziek bevatten een veranderde Dorian schaal aspect en de eigenschap van de aangevulde tweede. Een motief van de traditionele chassidische hymne Avinu Malkenu III wordt geciteerd als een kort gedeelte van deze beweging. Het hoogtepunt van deze traditionele melodie is de interval van de aangevulde tweede. De octatonische collectie. gebruikt als basis preparaat in dit werk. bevat veel van de traditionele kenmerken gemeen Joodse muziek. In feite is de interval van de aangevulde tweede renotated vaak als kleine terts. een bepalend kenmerk van de octatonische collectie. dat is ook de opening interval van Beethovens Vijfde Symfonie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, motief Beethovens vertegenwoordigde een roep om vrijheid en verzamelde de geallieerden gedurende de hele oorlog. Hoewel deze getransformeerde aangevuld tweede Blijkens het begin van de beweging wordt gemarkeerd eind. Movement II Faith of a Child, bestaat uit een origineel koraal die een traditionele koraalmelodie in verband met de zuivere en eenvoudige hymne Hiney Ma Tov aanvult. De tekst. Hiney ma tov uma Naim, Shevet een hem gam Yahad. De vertaling. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders ook tezamen wonen. Deze beweging is representatief voor het traditionele geloof in het bezit van de mensen om de jongen, en de dorst naar religieuze verlichting en geloof. De spirituele relaties van de jeugd van essentieel belang geworden in het begrijpen van de "nacht", die zijn toekomst wordt. Het belangrijkste centrum van 'E' wordt bewaard van de eerste beweging en verfijnd als principe E minor. Dit vertegenwoordigt de nauwe relatie tussen de twee bewegingen op vele niveaus. Beweging III Darkness Descends. De Never Ending Night. Het verlies van vertrouwen. traceert de dalende duisternis, allesomvattende, die, in verwarring, verslindt geloof in de eeuwige Heer. De Sefardische hymne melodie Adon Olam wordt kort genoemd als een representatie van het geloof alleen snel en volledig te worden verslonden door de duisternis. het verlies van het geloof. De tekst van Adon Olam is als volgt. Hij is de eeuwige Heer, die regeerde voor enig wezen had nog gemaakt. toen al werd uitgevoerd volgens Zijn wil, al dan Zijn naam was koning. En na al heeft opgehouden te bestaan, zal nog steeds Hij regeren in eenzame majesteit. Hij was, Hij is, en Hij zal in heerlijkheid. En hij is een. niemand anders kan vergelijken met Hem, of consort met Hem. Hij is zonder begin, zonder einde. Hem macht en heerschappij behoren. En Hij is mijn God, mijn Verlosser leeft, mijn Rots in tijd van moeite en verdriet. Hij is mijn banner en mijn toevlucht, mijn weldoener toen ik Hem aanroepen. In Zijn handen beveel ik mijn geest toe te vertrouwen, als ik slaap en als ik wakker. en met mijn geest, mijn lichaam ook. de Heer is met mij, ik zal niet vrezen. De melodie Adon Olam wordt gesteld binnen een muzikale textuur die de "dodenmarsen" tussen concentratiekampen vertegenwoordigt. Bij elke 'stap' het geloof is verminderd en de duisternis wordt meer en meer uitgesproken, totdat alles wat overblijft is marteling in een chaotische en betekenisloze wereld zonder geloof. Het gedeelte Allegro van het werk is representatief voor verwarring. Treinen, marsen, de militaire machine, etc. maken allemaal deel uit van de gelaagde energie van deze sectie. Het einde doet denken aan het eerste deel, maar moet eerder leeg en levenloos lijken. De ostinato figuur in vermindering is niet opgelost aan het einde van het werk, net zoals de roman laat de auteur geloof gestreepte weg en op een onzekere persoonlijke einde.