Instrumenten
Ensembles
Genres
Componisten
Performers

Bladmuziek $1.95

Oorspronkelijk

God moves in a mysterious way. Benjamin Britten. Choir sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

Vertaling

God moves in a mysterious way. Benjamin Britten. Koor bladmuziek. Orgelbegeleiding bladmuziek.

Oorspronkelijk

God moves in a mysterious way. from Saint Nicolas SATB and Organ. Composed by Benjamin Britten. 1913-1976. For Choral, Organ Accompaniment. SATB. Boosey & Hawkes Sacred Choral. 8 pages. Boosey & Hawkes #M051482504. Published by Boosey & Hawkes. HL.48021285. ISBN 1458471594. 6.75x10.5 inches. Text. Eric Crozier. Publisher. Boosey & Hawkes. Difficulty level. Saint Nicolas. note the name has no 'H' in it. was written for the centenary of Lancing College in Sussex, the independent secondary boarding school on the south coast of England which Peter Pears had attended in his teens. It has a vast chapel intended by its founder, Revd Nathaniel Woodard, as the cathedral for all the schools of his extensive foundation known collectively as 'Woodard' schools. St. Nicolas is famous for many legendary miracles and for being the original 'Santa Claus'. Crozier's libretto is designed to tell the story of his life, to recount some of his most celebrated acts and to give the audience. congregation the opportunity of joining in two beautiful hymns at key moments. 'All people that on earth do dwell' and 'God moves in a mysterious way his wonders to perform'. The narration is all done by the choir, though the tenor sings first-person narratives as well in his role as the mature Nicolas. The young Nicolas is sung by a boy in movement II. There is a dramatic moment at the end of this movement when the boy's voice does a tumble and the tenor proclaims in the voice of Nicolas as a young man. 'God be glorified'. The third movement is an accompanied recitative in which the soloist sings of Nicolas devoting himself to God through the agonies and torment of the many distractions and temptations of life. His faith wins through and he sings a final touching phrase. 'and Love was satisfied'. The sea whips up a storm in the next movement. 'He journeys to Palestine'. It threatens to overturn the ship and drown everyone on board. There is wailing from the sopranos and altos of the semi-chorus and agonised calls from the tenors and basses to 'man the pumps'. Finally, Nicolas begs God to let the storm cease and offers thanks for their safe delivery. Britten creates a palpable sense of relief in the final pages. In the fifth movement, 'Nicolas comes to Myra and is chosen Bishop', the choir sings chorale-like phrases welcoming him as their new Bishop. They go through his ceremonial dressing with all the accoutrements of his office, the mitre, crozier. nice pun on the librettist's name. , robe and ring. An energetic chorus 'Serve the faith and spurn his enemies' leads to the first great hymn - a wonderfully climactic moment. Britten's arrangement is suitably uplifting. The final movement tells of Nicolas' death and the work ends with the other great hymn. 'God moves in a mysterious way'. This work demonstrates to me Britten's generosity of spirit and his natural feeling for enriching the repertoire at all levels of attainment. What a gift. Duration. 50 minutes. Paul Spicer, Lichfield, 2011.

Vertaling

God moves in a mysterious way. from Saint Nicolas SATB and Organ. Samengesteld door Benjamin Britten. 1913-1976. Voor Choral, orgelbegeleiding. SATB. Boosey. 8 pagina's. Boosey & Hawkes #M051482504. Gepubliceerd door Boosey. HL.48021285. ISBN 1458471594. 6.75x10.5 inch. Tekst. Eric Crozier. Uitgever. Boosey. Moeilijkheidsgraad. Saint Nicolas. let op de naam in het geen 'H'. werd voor het eeuwfeest van Lancing College in Sussex, de onafhankelijke middelbare kostschool aan de zuidkust van Engeland, die Peter Pears in zijn tienerjaren had bijgewoond geschreven. Het heeft een enorme kapel bedoeling van de oprichter, Revd Nathaniel Woodard, zoals de kathedraal voor alle scholen van zijn uitgebreide stichting gezamenlijk bekend als 'Woodard' scholen. Sinterklaas is beroemd om vele legendarische wonderen en voor het zijn de originele 'Kerstman'. Crozier's libretto is ontworpen om het verhaal van zijn leven te vertellen, om een ​​aantal van zijn meest gevierde acts vertellen en aan het publiek te geven. gemeente de mogelijkheid van toetreding in twee prachtige hymnen op sleutelmomenten. 'Alle mensen die op aarde niet wonen' en 'God op een mysterieuze manier zijn wonderen beweegt om te presteren'. De vertelling wordt allemaal gedaan door het koor, hoewel de tenor zingt first-person verhalen zowel in zijn rol als de volwassen Nicolas. De jonge Nicolas wordt gezongen door een jongen in beweging II. Er is een dramatisch moment aan het einde van deze beweging als de stem van de jongen doet een wasdroger en de tenor verkondigt in de stem van Nicolas als een jonge man. 'God verheerlijkt worden'. Het derde deel is een begeleid recitatief, waarin de solist zingt van Nicolas zich te wijden aan God door de kwellingen en de kwelling van de vele afleidingen en verleidingen van het leven. Zijn geloof wint door en hij zingt een laatste ontroerende zin. 'Liefde en was tevreden'. De zee zwepen tot een storm in de volgende beweging. 'Hij reist naar Palestina'. Het dreigt het schip kantelen en verdrinken iedereen aan boord. Er wordt geweeklaag van de sopranen en alten van de semi-koor en gekweld oproepen van de tenoren en bassen om 'de mens van de pompen. Tenslotte Nicolas smeekt God om te laten de storm ophouden en biedt dank voor hun veilige levering. Britten creëert een tastbaar gevoel van opluchting in de laatste pagina's. In het vijfde deel, "Nicolas gaat om Myra en wordt gekozen bisschop ', zingt het koor koraal-achtige zinnen verwelkomen hem als hun nieuwe bisschop. Ze gaan door zijn ceremoniële dressing met alle parafernalia van zijn kantoor, de mijter, Crozier. leuke woordspeling op de naam van de librettist's. , robe and ring. An energetic chorus 'Serve the faith and spurn his enemies' leads to the first great hymn - a wonderfully climactic moment. Britten's arrangement is suitably uplifting. The final movement tells of Nicolas' death and the work ends with the other great hymn. 'God moves in a mysterious way'. This work demonstrates to me Britten's generosity of spirit and his natural feeling for enriching the repertoire at all levels of attainment. What a gift. Duur. 50 minuten. Paul Spicer, Lichfield, 2011.