Instrumenten
Ensembles
Genres
Componisten
Performers

Bladmuziek $23.60

Oorspronkelijk

Thea Musgrave. Journey Into Light. Full Score. Sheet Music. Soprano, Wind Ensemble, String Ensemble. SOP. WIND ENS. STR ENS. Thea Musgrave.

Vertaling

Thea Musgrave. Journey Into Light. Full Score. Bladmuziek. Soprano, Wind Ensemble, String Ensemble. SOP. WIND ENS. STR ENS. Thea Musgrave.

Oorspronkelijk

A work for Soprano, Woodwind, 2 Horns and Strings. Duration. circa 15 minutes. Programme Note. "This work was commissioned as a possible companion piece to Mozart’s Exsultate Jubilate and the decision was quickly made to write something as a complete contrast. The poems chosen, one anonymous from the early 16th century, the other two by the famous Scottish poet William Dunbar. 1460. –1513. , describe the promise of salvation after life’s dark passage. Each of the three poems echo this thought. “In celum, ther is joy with Thee”, “A short torment for infinite gladness” and “Since erdly joy abides never, Work for the joy that lastès ever”. Thus in each poem the poet can overcome the fear of his inevitable death with the certainty of salvation. this work also has its ‘dark’ moments, but the overall mood is one of calmness and peace. As with the words there are several musical motives that link the three songs. The musical motive for the refrain “Terribilis mors conturbat me” in the first macaronic poem. also a salute to Mozart since the Exsultate is in Latin. returns a little higher and more despairingly in each verse until the last verse where it is played a whole octave higher. This motive reappears. played mostly by the oboes. in the last song but now the pitch of each repeat goes in reverse, that is, from high to low. The famous motive of the Gregorian chant Dies Irae. representing death. is used to accompany the prayer of the second song. A musical motive for the joy of Paradise appears in the second song “A free choice given to Paradise or Hell”. There is also a ubiquitous 3-note chordal cluster which is used to illustrate the words. sometimes as a colour, and sometimes as articulation. The bird of the last song “Thus sang ane bird with voice upplane” becomes several birds. oboes. singing in A major, but with a D sharp, thus the Lydian mode. However the refrain of this poem “All erdly joy returns in pane” is in F major. This alternation of F major. A major tonalities is a ‘structural’ feature which, is of course, heralded by Mozart in his “Exsultate Jubilate”. This work is thus written in homage to Mozart. - Thea Musgrave.

Vertaling

Een werk voor sopraan, houtblazers, 2 hoorns en strijkers. Duur. ongeveer 15 minuten. Programma Note. "Dit werk is in opdracht als een mogelijke pendant van Mozarts Exsultate Jubilate en de beslissing was snel gemaakt om iets als een complete contrast schrijven. De gedichten gekozen, een anonieme uit het begin van de 16e eeuw, de andere twee door de beroemde Schotse dichter William Dunbar. 1460. -1513. Beschrijf de belofte van verlossing na donkere gang van het leven. Elk van de drie gedichten echo deze gedachte. "In Celum, ther is vreugde bij U", "Een korte kwelling voor oneindige vreugde" en "Sinds erdly vreugde houdt zich nooit, het werk voor de vreugde die ooit lastes". Dus in elk gedicht de dichter kan de angst van zijn onvermijdelijke dood te overwinnen met de zekerheid van het heil. dit werk heeft ook zijn 'donkere' momenten, maar de algemene stemming is één van kalmte en vrede. Zoals met de woorden zijn er verschillende muzikale motieven die de drie nummers koppelen. De muzikale motief voor het refrein "Terribilis mors conturbat me" in de eerste macaronisch gedicht. ook een eerbetoon aan Mozart, omdat de Exsultate is in het Latijn. retourneert een beetje hoger en meer vertwijfeld in elk vers tot het laatste vers, waar het een hele octaaf hoger wordt gespeeld. Dit motief verschijnt weer. meestal gespeeld door de hobo's. in het laatste nummer, maar nu is de toonhoogte van elke herhaling gaat in omgekeerde richting, dat is, van hoog tot laag. De beroemde motief van het Gregoriaans Dies Irae. vertegenwoordigen de dood. wordt gebruikt om het gebed van het tweede nummer te begeleiden. Een muzikale motief voor de vreugde van het Paradijs wordt in het tweede nummer "Een vrije keuze die naar het Paradijs of de Hel". Er is ook een alomtegenwoordige 3 tonen chordale cluster die wordt gebruikt om de woorden te illustreren. soms als kleur en soms articulatie. De vogel van het laatste nummer "Zo zong ane vogel met voice upplane" wordt een aantal vogels. hobo's. zingen in een groot, maar met een D scherp, waardoor de Lydisch. Het refrein van dit gedicht "Alle erdly vreugde keert terug in de ruit" is echter in F major. Deze afwisseling van F majeur. Een belangrijke tonaliteiten is een 'structureel' functie, die is natuurlijk, ingeluid door Mozart in zijn "Exsultate Jubilate". Dit werk is zo geschreven als eerbetoon aan Mozart. - Thea Musgrave.